napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

Cele i zadania Żłobka

Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Żłobek zapewnia między innymi:

  • Opiekę i pielęgnację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
  • Stymulowanie rozwoju dzieci.
  • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach.
  • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe muzyczne, plastyczne.
  • Możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci.
  • Wspomaganie rodziny w wychowywaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu dzieci w Żłobku, oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji.

 

statystyki

Odsłon artykułów:
482150

kwiatki