napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

Dokumenty do pobrania.

 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia przed zawarciem umowy następujących dokumentów:

 

 + oświadczenia upoważniającego do odbioru dziecka przez pełnoletnie osoby wraz z podaniem ich numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i stopnia pokrewieństwa

 + oświadczenia dot. ochrony danych osobowych,

 + aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza pediatrę bądź lekarza rodzinnego, stwierdzające, że dziecko może uczęszczać do Żłobka (ważne 3 dni przed   przyjęciem dziecka tzn. wg stanu na dzień 1 września  danego roku)

 oraz przedstawienia do wglądu dowodu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego.

 
Wszystkie dokumenty przygotowane są do pobrania wprost ze strony www, w formacie dokumentów .pdf lub na terenie placówki.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Oświadczenie do odbioru dziecka z Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Polityka Bezpieczeństwa Informacji


Do poprawnego przeglądania dokumentów konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania. Kliknij tutaj, aby pobrać program Adobe (r) Acrobat Reader.

statystyki

Odsłon artykułów:
344608

kwiatki