napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

Dokumenty do pobrania.

 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia przed zawarciem umowy następujących dokumentów:

 

 + oświadczenia upoważniającego do odbioru dziecka przez pełnoletnie osoby wraz z podaniem ich numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i stopnia pokrewieństwa

 + oświadczenia dot. ochrony danych osobowych,

 + aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza pediatrę bądź lekarza rodzinnego, stwierdzające, że dziecko może uczęszczać do Żłobka (ważne 3 dni przed   przyjęciem dziecka tzn. wg stanu na dzień 1 września  danego roku)

 oraz przedstawienia do wglądu dowodu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego.

 
Wszystkie dokumenty przygotowane są do pobrania wprost ze strony www, w formacie dokumentów .pdf lub na terenie placówki.

 

UCHWAŁA NR XIV/207/2019 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca
2011 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Oświadczenie do odbioru dziecka z Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Polityka Bezpieczeństwa Informacji


Do poprawnego przeglądania dokumentów konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania. Kliknij tutaj, aby pobrać program Adobe (r) Acrobat Reader.

statystyki

Odsłon artykułów:
482150

kwiatki