napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

Nieco z historii naszego Żłobka...

Otwarcie naszego Żłobka miało miejsce 7 kwietnia 1985 roku. Pierwszym Kierownikiem naszej placówki była Pani Iwona Kowalik. W chwili otwarcia nasz Żłobek przeznaczony był dla 75 dzieci w wieku od 4 m-cy do 5 lat z podziałem na trzy grupy. W październiku 1986 roku Żłobek został objęty opieką patronacką przez Koksownię "Przyjaźń", która przez kolejne lata służyła naszej placówce wielokrotnie, wykonując wiele przydatnych prac w budynku czy też organizując imprezy okolicznościowe dla naszych dzieciaków... :)
Pierwsi kandydaci na przedszkolaków, czyli dzieci z grupy III, opuściły nasze mury 29-go sierpnia 1986 roku. Było to nie lada wydarzenie; wzruszenie pracowników i Rodziców było wielkie a każdy mały absolwent otrzymał pamiątkowy dyplom.

W lipcu 1992 roku w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej część pomieszczeń została przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym samym zlikwidowana została III grupa Żłobka, zmniejszając równocześnie ilość miejsc w naszej placówce, których ilość niezmienna pozostała do chwili zakończenia rozbudowy Żłobka - czyli do roku 2010.
Od 1999 roku Żłobek Miejski istnieje jako samodzielny zakład budżetowy Gminy Dąbrowa Górnicza z siedzibą przy ul. Jaworowej 4. W roku 2000, decyzją Rady Miejskiej, został przekształcony w jednostkę budżetową. W grudniu 2004 roku nastąpiło przyłączenie do naszej placówki, grupy żłobkowej, która znajduje się w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Tysiąclecia 23 w budynku Przedszkola 36. Od tamtej chwili Żłobek Miejski dysponował 55 miejscami dla dzieci do 3 lat.

W listopadzie 2005 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Żłobka. W drodze konkursu została wyłoniona mgr Dorota Bator - Bigaj, która z końcem 2014 roku odeszła na emeryturę. Prezydent Miasta ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora a do jego rozstrzygnięcia obowiązki pełniła mgr Marlena Gryga.

W latach 2008 - 2010 Filia Żłobka oraz Żłobek Miejski były w trakcie termomodernizacji i rozbudowy. Prace budowlane i modernizacyjne zostały zakończone z końcem 2010 roku a efektem tych działań jest zwiększenie ilości miejsc do 160. Następnie Rada Miejska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców podjęła uchwałę o kolejnym zwiększeniu liczby miejsc do 172.
Dnia 23 marca 2015 r. obowiązki Dyrektora Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej objęła mgr Beata Kasprzyk. 

Dalszy rozwój Żłobka obejmował powstanie kolejnej Filii. Została ona utworzona w budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Mireckiego 28.

Przekazanie budynku nastąpiło dnia 02.08.2016 r. i od tej chwili Filia Nr 2 mieściła się w nowoczesnych budynkach z tarasami, ogrodem, boiskami do zabaw ruchowych oraz parkingiem dla rodziców i pracowników.

Od 01.09.2016 r. do Filii Nr 2 przyjęto 120 dzieci, które rozmieszczono w 6 grupach. Od tej pory w Siedzibie i dwóch Filiach Żłobkach przebywało 292 dzieci i zatrudnionych było ok.80 pracowników.
Żywienie dzieci w Filii Nr 2 zapewniało Przedszkole Nr 39, na podstawie stosownego porozumienia.

Poszerzając ofertę opiekuńczą z elementami dydaktyki Żłobek nawiązał współpracę z licznymi instytucjami i środowiskiem rodzinnym dziecka.
Szczególnie rozwinęła się współpraca z Zespołem Szkół Nr 7 w Dąbrowie Górniczej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , Biblioteką Miejską oraz sąsiadującymi przedszkolami.

statystyki

Odsłon artykułów:
482150

kwiatki