napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

Personel.

Kadra Żłobka

Kadra Zarządzająca
1.Dyrektor Żłobka  mgr Beata Kasprzyk
2.Z-ca Dyrektora Żłobka  mgr Marlena Gryga
3.Kierownik Filii mgr Aleksandra Donek-Soboń 
4.Główny Księgowy mgr Monika Brzykcy

Administracja
Obsługę administracyjną sprawują referenci w siedzibie i filii żłobka.

Opieka
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra. Żłobek zatrudnia :
pielęgniarki, położne , nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli  wychowania wczesnoszkolnego, nauczycieli pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej , opiekunki dziecięce .

Personel obsługowy
Zajmuje się utrzymaniem obiektów Żłobka i terenów przyległych (place zabaw, ogrody, tarasy, boiska).

 

statystyki

Odsłon artykułów:
440977

kwiatki