napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

Personel

Kadra Zarządzająca

1.Dyrektor Żłobka  mgr Beata Kasprzyk
2.Z-ca Dyrektora Żłobka  mgr Marlena Gryga
3.Kierownik Filii mgr Aleksandra Donek-Soboń 
4.Główny Księgowy mgr Monika Brzykcy

Administracja
Obsługę administracyjną sprawują inspektorzy w siedzibie i filii żłobka.

Opieka
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra. W żłobku mogą być zatrudnieni:
nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego, nauczyciele pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, opiekunki dziecięce, pielęgniarki, położne.

Personel obsługowy
Zajmuje się utrzymaniem obiektów żłobka i terenów przyległych (place zabaw, ogrody, tarasy, boiska).

statystyki

Odsłon artykułów:
482150

kwiatki